• 0

Information om behandling af dine personoplysninger

Du modtager nærværende oplysningsskrivelse fra Cogétil Scandinavia ApS (efterfølgende benævnt Cogétil), da Cogétil er forpligtet til at give dig oplysningerne senest på det tidspunkt, hvor dine personoplysninger indsamles. Underretningsforpligtelsen følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 13, da personoplysninger indsamles direkte hos dig.

Den dataansvarliges identitet er Cogétil Scandinavia ApS, CVR-nr.: 31484111, Benshøj Industrivej 13 A, 9500 Hobro.

Cogétil Scandinavia ApS kan kontaktes på tlf.nr. 98 54 84 11 eller pr. e-mail: Cogétil@Cogétil.dk, såfremt der er nogle spørgsmål til behandlingen eller såfremt du ønsker, at gøre brug af dine rettigheder.

Cogétil.dk indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende: 

  • Besøger vores hjemmeside
  • Gennemfører et køb af vores produkter
  • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
  • Anmelder vores hjemmeside
  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
  • Konkurrencer, events og lign.

Behandlingen af dine personoplysninger har følgende formål: Formålet med behandlingen af dine personoplysninger sker med henblik på, at Cogétil kan afgive tilbud, indgå kontrakt med dig, herunder sælge og levere dets produkter.

Det er Cogétil, der vil behandle dine personoplysninger og disse vil blive opbevaret i op mod 5 år efter samarbejdets ophør.

I henhold til Databeskyttelsesforordningen har du en ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen, indsigelse og dataportabilitet.

Du, eller din repræsentant, kan på ethvert tidspunkt indgive en klage til Datatilsynet, hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger er en overtrædelse af Databeskyttelsesforordningen.

Du har ikke en pligt til at afgive dine personoplysninger, og der forekommer ingen automatiske afgørelser.

Formålet med behandlingen

Dit samtykke gives til behandlingen af dine personoplysninger, der har følgende formål:

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at Cogétil kan afgive tilbud, indgå kontrakt, herunder sælge og levere dets produkter.

Behandlingen foretages på baggrund af et indgået kontraktforhold, overholdelse af retlige forpligtelser, som Cogétil er pålagt samt som følge af Cogétils legitime interesser, det vil sige, at disse grundlag udgør retsgrundlaget for behandlingen i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c samt litra f.

Hvem modtager personoplysningerne?

Dine personoplysninger kan videregives til særskilt fragtmand.

Hvor længe vil dine personoplysninger blive opbevaret?

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i op mod 5 år efter samarbejdsforholdets ophør, dog således at oplysninger kan slettes forinden, hvis det vurderes, at behandlingen ikke længere er nødvendig af hensyn til det formål, som personoplysningerne blev indsamlet til.

Det er derfor ikke muligt, at angive et bestemt tidsrum, hvor dine personoplysninger vil blive opbevaret. Kriterierne, der anvendes til at fastlægge tidsrummet, afhænger af kategorien af dine personoplysninger, således at tidsrummet vurderes ud fra den konkrete situation og ud fra de konkrete personoplysninger. Nogle af de kriterier, der benyttes er følgende:

  • Hvorvidt der består et kontraktuelt forhold mellem dig og Cogétil.
  • Hvorvidt Cogétil har behov for dokumentation af fx behandlingen, eller har et dokumentationsbehov overfor tredjemand.
  • Såfremt opbevaringen af dine personoplysninger er nødvendighed af hensyn til behandlingen samt det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet til.
  • Din interesse for, at dine personoplysninger slettes.

Behandlingsgrundlag og formål: 

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse.

Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Bemærk venligst, at dette ikke skal forveksles med at du aktivt kan vælge at din browser gemmer dine betalingsoplysninger.

Oplysningerne bruges desuden også til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Vores website indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

-          Facebook
-          Google Analytics
-          Facebook Analytics

Hvad er dine rettigheder?

Nedenfor kan du læse om dine rettigheder i medfør af Databeskyttelsesforordningens kapitel 3.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Cogétil på de kontaktoplysninger, der er nævnt ovenfor.

I. Din ret til indsigt

Det er muligt, at få indsigt i hvilke personoplysninger Cogétil behandler, hvor de stammer fra og hvad Cogétil anvender dem til. Det er også muligt at få oplyst, hvor længe Cogétil opbevarer data, og hvem, der modtager data, i det omfang vi videregiver data. Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til virksomhedens forretningsgrundlag, forretningspraksis, know-how og forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale.

II. Din ret til berigtigelse

Du har ret til at få dine urigtige personoplysninger rettet. Du har også ret til at få dine personoplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

III. Din ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning, som Cogétil har vurderet, indtræffer.

IV. Din ret til begrænsning af behandlingen

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Cogétil fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

V. Din ret til indsigelse mod behandlingen

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som foretages af Cogétil. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

VI. Din ret til dataportabilitet

Hvis der bliver foretaget en elektronisk behandling af dine personoplysninger, som endvidere sker på baggrund af dit givne samtykke eller som følge af opfyldelsen af en kontrakt, kan du have ret til dataportabilitet.

Indgiv klage til Datatilsynet?

Du, eller din repræsentant, kan indgive en klage til Datatilsynet, hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger er en overtrædelse af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen eller Databeskyttelsesloven.

Du kan indgive en klage elektronisk til Datatilsynets e-mail: dt@datatilsynet.dk eller sende et brev til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.