• 0

Miljøskabe

Priser vises ekskl. moms.
 • Miljøskab med låsbar skab til 2x200 liter
  Miljøskab med låsbar skab til 2x200l
  kr.15.813,00
  Nummer: RSG-1
 • Miljøskab med plads til 6x60 liter beholder med rist
  Miljøskab 6x60l med rist
  kr.15.935,00
  Nummer: RSG-2
 • Miljøskab med plads til 6x60 liter beholder med spildbakke
  Miljøskab 6x60l med spildbakke
  kr.16.355,00
  Nummer: RSG-3
 • Miljøskab med 4 spildbakker
  Miljøskab med 4 spildbakker
  kr.17.490,00
  Nummer: RSG-4
 • Depot til IBC tank
  Miljøskab plast til IBC tank
  kr.12.101,00
  Nummer: 40800001
 • Depot til 2x200ltr. tromler
  Miljøskab plast til 2x200ltr. tromler
  kr.7.373,00
  Nummer: 40800002
 • Depot til 4x200ltr. tromler
  Miljøskab plast til 4x200ltr. tromler
  kr.10.015,00
  Nummer: 40800003
 • stativ til depot
  Galvaniseret reol med 3 hylder/rist til Miljøskab
  kr.2.783,00
  Nummer: 40800004
 • Miljøskab med 1 dør og plads 1x200l tromler
  Miljøskab til 1x200l tromler
  kr.6.537,00
  Nummer: GS-1
 • Miljøskab til 2x200 liter tromler
  Miljøskab til 2x200l tromler
  kr.8.695,00
  Nummer: GS-2
 • Miljøskab til 4 tromler af 200 liter
  Miljøskab til 4x200l tromler
  kr.17.777,00
  Nummer: GS-3
 • Miljøskab til IBC tank
  Miljøskab til IBC tank
  kr.17.868,00
  Nummer: GS-4
 • Miljøskab til 2x200l tromler
  Miljøskab til 2x200l tromler
  kr.12.044,00
  Nummer: GD-N 2
 • Miljøskab til 4x200l tromler
  Miljøskab til 4x200l tromler
  kr.15.711,00
  Nummer: GD-N 4
 • Miljøskab til 2x200l tromler med rampe
  Miljøskab til 2x200l tromler
  kr.13.824,00
  Nummer: GD-N/R 2
 • Miljøskab til 4x200l tromler med rampe
  Miljøskab til 4x200l tromler
  kr.16.813,00
  Nummer: GD-N/R 4
Priser vises ekskl. moms.

Hvorfor produceres miljøskabene i plastik eller stål?

Vores brede sortiment inkluderer miljøskabe produceret i lakeret stål, galvaniseret stål, lakeret stål med galvaniseret spildbakke og galvaniseret stål med lakeret spildbakke, samt i plastik. Grunden til at der er så mange forskellige varianter skyldes først og fremmest producentens valg, men også på grund af materialet der skal opbevare inde i skabet. Et plastik miljøskab er primært til kemiske materialer, såsom syrer og baser der lagres udendørs. Plastikken er normalt, produceret i syrebestandig polythylen, også kaldet (PE), fordi metalskabe har tendens til at ruste væk på grund af syre. I produktbladende, der er lokaliseret inde på hvert produkt, kan du finde hvilke faremærker det enkelte miljøskab er godkendt til at håndtere. Det kan være at symbolet ikke er til stede i produktbladet, men i stedet for er der en oversigt over hvilke kemikalier/materialer skabet er resistent over for.

Faremærker på miljøskabe

Der bruges 9 faremærker i EU på nuværende tidspunkt. De gamle faremærker blev udfaset i midten af det sidste årti og de sidste produkter med de gamle mærkater blev produceret i 2017. De 9 faremærker hedder som følgende: SUNDHEDSFARE, ÆTSENDE, BRANDFARLIG, MILJØFARE, KRONISK SUNDHEDSFARE, BRANDNÆRENDE, AKUT GIFTIG, GASSER UNDER TRYK, og EKSPLOSIV.

Faremærket sundhedsfare finder du på kemikalier, som kan irritere hud og øjne, give allergiske reaktioner, luftvejsirritationer, sløvhed eller svimmelhed. Du finder bland andet det symbol på Kalkfjerner, wc-rens og kølervæske. Ætsende finder du på metal- og hudætsende produkter. Symbolet kan du også se på produkter og kemikalier, der kan give alvorlige øjenskader. Faresymbolet Ætsende kan du blandt andet finde på følgende produkter: Eddikesyre, saltsyre, ammoniak og afløbsrens. Brandfarlig-mærket står på brandfarlige væsker og tilhørende faste stoffer, gasser og væsker, aerosoler og visse organiske peroxider. Dette faremærke dukker normalt op på beholdere med brændstof til din motor, husholdningssprit, deodoranter, neglelakfjerner og alle sprayflasker med flydende gas. Miljøfarlig dækker over produkter, som er giftige for miljøet. Faresymbolet Miljøfarlig kan du blandt andet finde på produkterne såsom; maling, lak, lim, benzin, pesticider og biocider. Kronisk Sundhedsfare sidder på produkter med stoffer, som kan være kræftfremkaldende, give skader på arveanlægget (DNA-skader), eller som kan skade din evne til at få børn (CMR-stoffer). Symbolet er også trykt på kemikalier, som kan give allergi, organskader eller lungeskader, hvis du indånder dem. Produkter med disse effekter må forhandlere som hovedregel ikke sælge til almindelige forbrugere. Faresymbolet Kronisk Sundhedsfare kan du blandt andet finde på følgende produkter: Benzin, lampeolie og terpentin. Brandnærende anvendes på kemikalier (gas, væske eller fast stof), som kan forårsage eller bidrage til brand i andre materialer. Faresymbolet Brandnærende kan du blandt andet finde på følgende produkter: Desinfektionsvæske og blegemidler. Akut Giftig bruges på produkter, som er giftige ved alle eksponeringsveje: Det vil sige, hvis du får det i munden, på huden eller indånder det. Kemikalierne i produkter med dette symbol kan være livstruende. Faresymbolet Akut Giftig finder du blandt andet på følgende produkter: Pesticider, biocider og træsprit. Gasser Under Tryk anvender man på gasser, som befinder sig i beholdere med højt tryk (200 kPa eller mere). Faresymbolet Gasser Under Tryk kan du blandt andet finde på flasker med flydende gas – ilt, CO2, nitrogen og argon - som blandt andet bruges til svejsegas. Eksplosiv-faremærket finder du på eksplosive kemikalier, gasser og genstande. Faresymbolet Eksplosiv ser du på produkterne: Fyrværkeri, ammonium og nitroglycerin.

Vi har på nuværende tidspunkt miljøskabe, der enten kan håndtere visse typer af BRANDFARLIG, ÆTSENDE, AKUT GIFTIG og MILJØFARE. Grunden til det kun er visse typer, er fordi nogle kemikalier og materialer, kan være mere ætsende end andre. Derfor påtager vi os intet ansvar eller forpligtelser i forbindelse med brugen eller misbrug af informationerne heri. Du kan læse nærmere om hvad miljøskabene kan håndtere inde på de enkelte produkter.

 

- er tilføjet til kurven