• 0

Spildbakker

Spildbakker er håndteringsudstyr til olie, kemikalier og væsker, som kan være skadelige og eller miljøfarlige. De forskellige spildbakker er specialt designet til at kunne klare visse materialer og det er derfor vigtigt, man har styr på hvad hvilket slags produkt der skal stå ovenpå spildbakken.

Generelle regler angående spildbakker

I Danmark forgår det sådan at hver kommune kan opstille deres egne krav for opbevaring af miljøskadelige væsker. Disse regler blev bekendtgjort i 2006 under ” Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter”. Derfor kan der være forskel mellem hvordan du skal sikre dine kemikalier i København i forhold til Aalborg. Der er dog visse regler, som ligner hinanden og derfor vil vi gå dem i gennem.

1: Opbevaring af olier og kemikalier må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak. 

2: Olier og kemikalier skal opbevares i tætte beholdere med tætsluttende låg eller lukkede tanke. Beholderen/tanken skal være egnet til formålet. 

3: Beholdere/tanke med olie og kemikalier skal opbevares på en oplagsplads, der er indrettet med tæt belægning og uden afløb til kloak. 

4: Pladsen skal være indrettet så spild ved uheld, aftapning eller omhældning opsamles.

Hvis uheldet sker og der kommer en lækage, så er det her spildbakken kommer ind i billedet. Du skal have en spildbakke, så du ikke bryder nogle af de overnævnte regler. HUSK at hver kommune kan have forskellige regler og derfor passer disse nævnte regler ikke nødvendigvis.

Kommunernes forskellige regler

Takket være ”bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter” i 2006 så har hver kommune autoritet til at sætte deres egne regler for miljøregulering. Det kan gøre det utrolig svært at finde frem til hvilke regler du skal opretholde. Der kan være forskellige regler for opbevaring af hvad der kategoriseres som affald eller regulær opbevaring. Der kan også være anderledes reguleringer for opbevaringen i autoværksteder eller landbruget.

Vi har prøvet at gøre det nemmere ved at linke til de regler hver kommune har. Dette er en liste som vil blive opdateret regelmæssigt, men vi kan ikke garantere for at alle kommunernes regler er blevet oplyst eller at de ikke er blevet ændret siden. Links kan også blive forældet og i tilfælde at vi har misset én, må i gerne kontakte os.

Det primære link til alle erhvervsaffalds regulativer i Danmark med undtagelse af Brønderslev og Egedal.

https://nstar.ens.dk/PublicMunicipalityStatusPage.aspx