Produkter

Love og regler

Herunder finder du links til relevante love, regler og bekendtgørelser for fyringsolie- og dieseltanke, håndtering af brandfarlige væsker, klassifikation af eksplostionsfarlige områder, ADR konventionen og transport af farligt gods. 

Siden bliver løbende opdateret, når der sker lovmæssige ændringer inden for branchen.

 

Nye regler for mellemstore olietanke

Olietankbekendtgørelsen
Bekendtgørelse nr. 1321 af 21/12/2011e

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker
Bekendtgørelse nr. 17 af 04/01/2010

Vejledning om brandfarlige væsker
Beredskabsstyrelsen

Bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder
Bekendtgørelse nr. 590 af 26/06/2003

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker
Beredskabsstyrelsen

 

ADR regler

ADR konventionen
International transport – ADR 2011

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011
Se bilag A i ”Vejledning om brandfarlige væsker”