Produkter

Salgs og leveringsbetingelser

Her finder du vores salgs- og leveringsbetingelser på både dansk og engelsk.

Vores betingelser indeholder 15 hovedpunkter med underpunkter under hvert hovedpunkt.

1. ANVENDELSESOMRÅDE OG GYLDIGHED
2. TILBUD
3. RETURVARER/AFBESTILLING
4. PRISER & EKSPEDITIONSGEBYR
5. MONTERING
6. BETALINGSBETINGELSER/EJENDOMSRET
7. FORSENDELSE OG FORSIKRING
8. LEVERINGSTID
9. UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATION
10. ANSVAR FOR MANGLER
11. PRODUKTANSVAR
12. ANSVARSBEGRÆNSNING
13. OPHAVSRET
14. FORCE MAJEURE
15. VÆRNETING OG LOVVALG